Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

EASTERN EUROPE

Allmänna Villkor

Pakiety Lycamobile zawierają zniżki na połączenia z Irlandii do Polski i Rumunii na telefony stacjonarne i komórkowe. Również one zawierają połączenia, SMS-y i korzystanie z mobilnego Internetu w obszarze metropolitalnym Irlandii. Koszt innych połączeń będzie naliczany według standardowych stawek. Dopuszczalny jest tylko jeden taki aktywny pakiet na 30 dni. Pakiet jest ważny przez 30 dni, licząc od dnia zakupu. Pakiet zostanie automatycznie odnowiony po wygaśnięciu, dlatego klienci muszą mieć na koncie wystarczającą ilość środków, aby pakiet automatycznie się odnowił. Autoodnowa pakietu może być anulowana przez kombinację * 190 #. Wszelkie połączenia, SMS-y i wykorzystanie danych poza limitem pakietu będą naliczane według stawek standardowych. Inne międzynarodowe SMS-y, połączenia na krótkie numery, połączenia z numerami specjalnymi i premium oraz inne usługi o dodanej wartości nie są wliczone do tego pakietu. Wszelkie niewykorzystane minuty / SMS-y lub dane komórkowe po ukończeniu ważności pakietu nie będą przenoszone. Do tych pakietów stosuje się inny limit danych (7 GB) do wykorzystania w roamingu w krajach UE / EOG. Nasze zasady uczciwego użytkowania w roamingu dotyczą wszystkich pakietów roamingowych. Więcej informacji o zawartości pakietą, zasadach uczciwego użytkowania i regulaminie można znaleźć na stronie www.lycamobile.ie. Minuty międzynarodowe poza UE / EOG, zawarte w tych pakietach nie są ważne w roamingu. Pakiet jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytkowania. Lycamobile zastrzega sobie prawo do wycofania, zawieszenia lub wyłączenia oferty, w przyżadku podejrzewań, że oferta ta jest wykorzystywana w celach komercyjnych lub jeśli nie jest używana na odpowiednim urządzeniu (na przykład w SIM boxie). Wszelkie nielegalne, niewłaściwe lub nieetyczne działania skutkują natychmiastowym zawieszeniem usługi, a działania uznane za niezgodne z prawem spowodują zablokowanie danej promocji. Lycamobile zastrzega sobie prawo do zmiany lub edycji zawartości tego pakietu, lub do wycofania podanej oferty w dowolnym momencie z wcześnieszym proinformowaniem klientów. Oferta jest ważna od 07.07.2020

Other Services

Available from

Email Sign Up To recieve important info, special offers & more